Choď na obsah Choď na menu

Výbor MO SO

 

SLOVEN. OROL
kresťanská telovýchovná
a športová organizácia

 

Materialy

Výbor  Slovenského Orla v Miezgovciach


    
    Miestny klub Slovenského Orla (ďalej len „MK SO“) vznikol z iniciatívy mladých ľudí v Miezgovciach koncom roku 1993. Oficiálne jeho registrácia bola vykonaná dňa 1.1.1994. Jeho zakladajúcim členmi boli súčasný predseda Mgr.Miloš Šagát, Igor Lech, Jan Trgiňa, Roman Hudec, Denisa Lechová (rod.Hudecová) a Igor Ondruška.

MK SO ma registrované tieto krúžky:

 

  • Turistický
  • Kulturistiky
  • Lyžiarský
  • Futbalový
  • St.tenisový (hrajúci okresnú súťaž Bánovce n/B)
  • Tenisový
  • Volejbalový
  • Cvičeniek ZUMBY

 

 

Výbor MK SO pracuje v súčasnej dobe v nasledovnom zložení:

 

Predseda klubu: Mgr. Miloš ŠAGÁT

Tajomník klubu:        Igor Lech 

Pokladník       :         Alenka LECHOVÁ

Členovia výboru: Michal Lech, Mgr. Lucia Škvareninová, Bc.Martina Šagátová,Ing. Jaroslava Lechová, Ing. Jaroslav Šlosár a Maroš Šagát.