Choď na obsah Choď na menu

TABATA CVIČENIE

Miestny klub Slovenského Orla v Miezgovciach Vás pozýva na skupinové cvičenie TABATA. 

 

Miesto: KD Miezgovce 

Kedy:   Utorok  o 18.00 hod.

Inštruktorka: Mgr. Lucia Lechová

Poplatok    :  bude upresnený pri cvičení

 

TABATA

 – moderná metóda zvýšenia nielen výkonnosti, ale i kvality života.

     Tabata intervalový tréning je pomenovaný po japonskom vedcovi, ktorý ho ako prvý navrhol: Dr. Izumi Tabata. Príbeh jeho vzniku je taký, že Dr. Tabata hľadal metódu posilňovania, ktord by priniesla japonskému národnému týmu rýchlokorčuliarov výhodu na ľade. Prišiel na to, že keď jeho športovci vykonávali osem cyklov po 20 sekundách vysoko intenzívnej práce, nasledované desiatimi sekundami oddychu narástla im ako aeróbna kapacita (vytrvalosť), tak i anaeróbne hodnoty (výbušnosť) - a to sú dve veci ktoré rýchlokorčuliari potrebujú k úspechu, ktoré však typicky a na prvý pohľad nejdú ruka v ruke. Inými slovami tréning jed-ného väčšinou znamená, že druhé zostáva v pozadí. S Tabatou však nie. Ak ste cyklista, boxe-rista alebo hráč loptových hier, TABATA intervalový tréning ponúka unikátny prínos rozvoja obidvoch metabolických dráh : tých, ktoré poskytujú vytrvalosť a zároveň i tých, ktoré vytvá-rajú výbušnú energiu.
      Modernou inovatívnou metódou podnecujúcou okrem
ATP-CP systému i anaeróbne glyko-litycký (LA) systém je modifikovaná „Tabata metóda“  - jednoducho povedané jedná sa o náročný tréning vysokej intenzity (HIIT) kde je zmenený pomer zafaženia a oddychu cielene v neprospech odpočinku a to v pomere 2 :1 (tzv. neúplné zotavenie). Tabata tréning výrazným spôsobom zabezpečuje „progresívnu rezistenciu“, čo vo voľnom preklade znamená „neustále sa zvyšujúce zaťaženie“ a hlavne zvyšovanie kapacity (bufferingu) pre efektívne
využívanie laktátu ako zdroja energie. Pokiaľ preťažíme neobvyklou záťažou pohybový systém a aj zabezpečujúce orgánové systémy, reaguje na to organizmus adaptáciou, teda prispôsobovaním, t.j. vytvorením takých úprav v štruktúre zaťažovaných svalov a vo vnútornom prostredí, ktoré zaistia ľahšie zvládnutie zvýšenej záťaže v priebehu samotného cvičenia. Tabata tréning výrazne zvyšuje adaptáciu organizmu cvičenca na špecifické požiadavky pohybových vzorcov počas cvičenia. Zvýšením anaeróbnej kapacity vytvárame metabolické predpoklady pre udržanie vysokej intenzity zaťaženia počas celého cvičenia. Systematickým a racionálnym intervalovým tréningom vysokej intenzity (HIIT) postupne vytvárame nasledovné efektívne adaptácie organizmu cvičenca.

     Cieľom  tohoto cvičenia je   podpora telesného, duševného zdravia, celkovej zdatnosti t.j. predĺženia priemerného veku občana, vytváranie podmienok a predpokladov pre zdravý vývoj jedinca a nadväzne aj pre športový výkon. Dôležitým zámerom je aj prevencia proti civilizačným chorobám, najmä poruchám pohybového ústrojenstva, srdcovo-cievneho systému, ale aj rekonvalescencii.  Slovenský Orol aj formou tejto pohybovej aktivity podporuje projekt ozdravenia národa a projekt podpory a ochrany mládeže pred negatívnymi vplyvmi súčasnosti. 

V roku 2018 si MK SO pripomína XXV. výročie svojho vzniku. Za  25 rokov svojej činnosti vykonal veľmi veľa pri organizovaní kuľtúrno spoločenských a športových akcii v duchu orlovských tradícii zameraných hlavne na mladú generáciu. Aktívne sa svojou prácou a činnosťou podieľal na projekte „OZDRAVENIA POPULÁCIE“ ktorá sa riadi heslom:

                                     „Ak nemôžeš letieť  bež za svojím zdravím “.

                                               ŠPORT – KULTÚRA – VÝCHOVA

                                                                                      +

                                       TELESNÉ-DUŠEVNÉ ZDRAVIE A MORÁLKA

                                                                                       =

                                        ZDRAVÍ NÁROD – PROSPERITA NÁRODA

 

Náhľad fotografií zo zložky TABATA CVIČENIE